Ivy Day School - Flushing

70-44 Kissena Blvd
Flushing, NY 11367
(718) 880-1888